Våra politiker

Miljöpartiet

Ljungby

www.mp-ljungby.se

Miljöpartiets politik är det viktigaste skälet att rösta på oss.

Här kan du läsa om vilka hjärtefrågor varje kandidat har och lite om

människan bakom namnen.

Tommy Göransson Christer Ivarsson Stefan Carlsson ElisabethElisabeth Lindström-Johannesson Kjell Jormfeldt

 

Ledamöter i invalda i kommunfullmäktige 2015 - 2018

Kjell Jormfeldt, Lidhult

Elisabeth Lindström-Johannesson, Lagan

 

Ersättare i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Christer Ivarsson, Ljungby

 

Ledamot i tekniska nämnden

Tommy Göransson, Fallnaveka

 

Ersättare i miljö och byggnämnden

Elisabeth Lindström-Johannesson, Lagan

 

Ersättare i socialnämnden

Kjell Jormfeldt, Lidhult