Kjell

 

Miljöpartiet

Ljungby

www.mp-ljungby.se

Kjell Jormfeldt

Ljungby

 

Politiska uppdrag

Ledamot kommunfullmäktige

 

 

 

 

Han har under lång tid varit i topp på Miljöpartiets lista till kommunfullmäktige men vill nu trappa ner.

 

Kjell Jormfeldt har varit i topp på Miljöpartiets lista till kommunfullmäktigeunder många år men har nu valt att trappa ner något. Han är en erfaren politiker som har haft olika uppdrag i såväl kommunen som landstinget och regionförbundet under drygt 20 års tid. Att Kjell kandiderar är inte så konstigt, han tycker nämligen att det är väldigt roligt med politik.

- Politik är roligt framför allt för att det är så lärorikt. Man får möta och sätta sig in i nya områden och man träffar människor som man aldrig skulle ha mött annars, människor med helt andra erfarenheter och ideologiska utgångspunkter, säger Kjell.

En annan viktig och spännande lärdom i politiken är att man måste samarbeta med människor som tycker helt annorlunda, och hitta fungerande kompromisser. Kjell menar att politiken kännetecknas av en frihet i kommunikationen som man inte ofta ser i andra sammanhang. Det vanliga är att det växer fram en konsensuskultur på t.ex. arbetsplatser och i föreningar. I politiken inte bara får man framföra avvikande uppfattningar utan man ska göra det. Själva syftet med den politiska diskussionen är att man ska tycka olika.

Kjell har alltid varit samhällsintresserad men det var först i 50-årsåldern som han aktivt började ägna sig åt politik. Han blev småbarnsförälder för andra gången och började tänka på hur barnens framtid skulle bli.

- Jag började fundera i perspektiv av 50 år både framåt och bakåt. Jag insåg att det är viktigt att tänka på vad man gör för att utvecklingen ska gå åt rätt håll. I och med att MP hade bildats så fanns det också för första gången ett parti som jag kände mig hemma i, berättar Kjell.

Miljöfrågan på ett övergripande plan är utan tvekan den viktigaste politiska utmaningen i rikspolitiken. Kjell menar att det handlar om gradvisa små förändringar som hela tiden, sakta men säkert, ska gå i rätt riktning. Någon revolution tror han alltså inte på. Istället ska vi hela tiden göra allting lite bättre, och självklart är det viktigt med attitydförändringar också.

Den viktigaste politiska frågan i Ljungby är kommunikationerna, närmare bestämt avsaknaden av en regional tågförbindelse genom staden. Kjell menar att det är många, både nuvarande och tidigare, politiker som har gjort sig skyldiga till att fördärva järnvägen. Nu handlar det om att stoppa exploateringen av järnvägsområdet och rädda möjligheterna till återupptagen järnvägssträckning för framtiden.

Kjell bor på en liten gård i Ormhult utanför Vrå. Kjell är mycket intresserad av kultur, som t.ex. konst och musik. Men politiken är, som sagt, ett av de främsta intressena och Kjell ser fram emot ännu en mandatperiod som representant för MP i kommunfullmäktige.

 

Johanna Jormfeldt