Överföringsledningar är inte bara dumt

Miljöpartiet

Ljungby

www.mp-ljungby.se

Insändare inskickad till Smålänningen den 15 maj 2018


Smålänningen har i en serie artiklar beskrivit oklarheterna i den kommunala VA-planen, hur politiker far med halvsanningar och vägrar att ta till sig relevant information. Miljöpartiet de gröna i Ljungby har under flera år i tekniska nämnden och kommunfullmäktige via motioner, interpellationer och insändare arbetat för en annan lösning av de angelägna avloppsfrågorna än den som de ledande politikerna låst fast sig för. Vi menar att det finns billigare, effektivare och miljövänligare alternativ än det system av

överföringsledningar som planeras.


Överföringsledningar är inte bara dumt, onödigt och ekonomiskt svindleri, det är också dåligt för miljön. Det utgår vi från

att den statliga utredning om allmänna vattentjänster som inom kort kommer att presenteras, kommer fram till.

De miljoner som man avser att plöja ner i avloppsledningar behövs bättre inom skola, vård och äldreomsorg.


I brist på argument börjar man nu tala om vilka bonusar som överföringsledningen kommer att föra med sig i form av cykelbanor och möjlighet till exploatering av Bolmens östra strand som ska bli räddningen för den befolkningsökning som planeras. Men finns

det några tomter att bebygga vid Bolmens östra strand, som kommunen förfogar över? Vore det inte bättre att utveckla de småorter som kämpar för sin överlevnad, Hamneda, Södra Ljunga, Lidhult med flera än att satsa på någon ny?


Vi ser fram emot att detta kommer att bli en huvudfråga i den kommande lokala valrörelsen.


Miljöpartiet de gröna i Ljungby


Kjell Jormfeldt, Tommy Göransson, Christer Ivarsson