Budget MP - en vinnare

Miljöpartiet

Ljungby

www.mp-ljungby.se

BUDGET: MP - en vinnare.


I Smålänningens rapportering kring det kommunala budgetarbetet i Ljungby har det framställts som om MP:s enda synpunkt har varit att inte bekosta en tjänst för energioptimering. Ställningstagandet har ifrågasatts både av alliansföreträdare och på insändarplats. I själva verket har MP haft en helt annan hjärtefråga högst på prioriteringslistan, nämligen Ljungby Ridklubbs äskande om att äntligen kunna renovera bland annat stallet i Sickinge. Det är nödvändigt att pengar avsätts omgående, eftersom det är en förutsättning för att kunna leva upp till grundläggande djurskyddskrav. Det är dessutom mycket viktigt att för en gångs skull investera i en sport som i störst utsträckning utövas av flickor och kvinnor i tider när ishockey och fotboll förväntas få helt andra summor. När oppositionspartierna kom överens om ett gemensamt budgetalternativ förhandlade MP således in Sickinge-satsningen i förslaget. MP hade gärna sett att pengar avsatts även till tjänsten för energioptimering, men i en förhandling får man ge och ta, och Sickinge var som sagt högst prioriterat. När budgeten klubbades i fullmäktige i måndags ”vann” alliansen ifråga om energioptimeringen, och detta är glädjande även för MP. Allra mest glädjande är dock att MP lyckades driva satsningen på Sickinge hela vägen till beslut.

Johanna Jormfeldt, Sekreterare i MP-Ljungby

Kjell Jormfeldt, Gruppledare MP

Magnus Årenäs, MP:s ledamot i Kultur- och fritidsnämnden