Nonchalans i regionfrågan

Miljöpartiet

Ljungby

www.mp-ljungby.se

Nonchalans i regionfrågan.


Torsdag den 28 april kl. 17.30 kallades med hög prioritet samtliga gruppledare till ett möte i kommunhuset i Ljungby för att diskutera regionbildningsfrågan. Mötet beräknades vara cirka 1½ timme. När jag i god tid anländer till kommunhuset möter jag kommunstyrelsens ordförande på utgående, som meddelar att mötet redan ägt rum under en paus tidigare under dagen. ”Alla var överens, så det behövdes inget möte.” Det anser jag vara ett mycket nonchalant sätt att behandla den kanske viktigaste politiska frågan på mycket länge.

Frågan om landets regionindelning har varit aktuell så länge som jag varit aktiv i politiken, dvs. minst 25 år, men det är först nu som den blivit skarp.  Miljöpartiet är positiv till bildande av regionkommuner enligt Ansvarskommitténs modell framförallt av följande skäl: bättre möjligheter att allokera statliga resurser till stora infrastrukturprojekt i konkurrens med storstadsområdena, ett tydligare företrädarskap än nuvarande med uppdelning på länsstyrelse och region, färre indirekt valda församlingar och framförallt en synkronisering med statliga myndigheters indelning av riket (trafikverk, skatteverk, polismyndighet m.fl.)

Indelningskommitténs förslag är positivt för Kronoberg såtillvida att man övergivit tanken på ett samgående med Region Skåne. Miljöpartiet i Kronoberg har hela tiden siktat mot en sammanhållen region för de tre Smålandslänen och det önskemålet tillgodoses i det föreliggande förslaget. Samgående med Östergötland är mer problematiskt och Östergötland skulle med fördel kunna bytas ut mot Halland.

Tidsaspekten förverkligande 2019 är inte attraktiv med tanke på att Kronoberg nyligen bildat en egen miniregion. Det bör ses som ett provisorium inför bildande av en reell regionkommun. Men 2023 skulle kunna vara en lämplig tidpunkt. Dock bör inte Kronoberg motsätta sig en tidigare tidpunkt om övriga län (Jönköping, Kalmar) förordar det.

Att en majoritet av länets kommuner och partier nu inte ser några som helst fördelar med en storregion är märkligt med tanke på att man för inte så länge sedan var lyrisk inför tanken att gå samman med Region Skåne, ett alternativ som avskrivits av Indelningskommittén.

Sammanfattningsvis anser Miljöpartiet i Kronoberg att förslaget bör bemötas i en positiv anda som underlag för fortsatta diskussioner (vissa kommuner kan vilja byta län etc). Att förorda ett 0-alternativ som Kronoberg och Halland gör, innebär sannolikt att man avstår från möjligheten att påverka processen och kommer att ställas inför fullbordat faktum.

Kjell Jormfeldt

Miljöpartiet de gröna

Ljungby kommun

Region Kronoberg