Nytänk i tågfrågan

Miljöpartiet

Ljungby

www.mp-ljungby.se

Nytänk i tågfrågan.


Sverigeförhandlarna har nu bestämt sig för vilken sträckning höghastighetsjärnvägen ska få. Det blev som väntat närmaste vägen mellan Jönköping och Malmö, men utan stopp i Ljungby. Efter att ha fått det beskedet kan det vara dags att återgå till huvudspåret dvs. att låta Skåne-Smålands järnväg återuppstå som regionalt kommunikationstråk med anslutning till höghastighetsjärnvägen via Värnamo respektive Hässleholm.

Det har med rätta ifrågasatts vilket syftet egentligen är med höghastighetsjärnvägen. Är det för att förbinda storstäder med varandra eller är det för att gynna den regionala utvecklingen där spåren dras fram? En arbetsgrupp kring infrastrukturfrågor med representanter för Allianspartierna och Miljöpartiet i Ljungby lämnade 2012 ett förslag där det konstaterades att det i första hand inte är behovet av fjärrtrafik utan tillgång till regionaltrafik för arbetspendling och studier inom en utökad arbetsmarknadsregion som kommunen bäst behöver. Nu finns det förutsättningar för att kraftsamla för att återupprätta den gamla järnvägsförbindelsen och tillvarata det kommunikationsstråk som sparades vid omgörningen av centrum.

Kjell Jormfeldt

MP