Svar på insändare cykelväg

Miljöpartiet

Ljungby

www.mp-ljungby.se

Svar på insändare om cykelväg.


Det är lätt att instämma i Lagans samhällsförenings kritik av cykelvägens passage av RV25 vid Sickinge. En planskild korsning hade ur alla synpunkter varit säkrast och bäst. I januari 2014 beslöt kommunstyrelsen (där MP då hade en ordinarie ledamot) att använda den befintliga kotunneln som förbindelse mellan cykelvägens båda delar. Tillsammans med bidraget från Trafikverket skulle det bli en kostnadseffektiv och bra lösning. Problemet är bara att kotunneln inte ligger i cykelstråkets förlängning utan att det blir en omväg för cyklisterna. När de konkreta planerna för anslutningarna väl kom på bordet i Tekniska nämnden, visade sig vara en så dålig lösning att nämnden beslöt sig för att avstå från kotunneln och i stället förespråka en korsning i nivå med riksvägen. En dålig kompromiss. Men risken bedömdes vara stor att cyklisterna iallafall skulle välja den lösningen framför omaket att utnyttja kotunneln och då är i alla fall en reglerad korsning bättre än ingen alls.

Att bygga säkra och effektiva cykelvägar är en klart prioriterad fråga för Miljöpartiet. En långsiktigt säker och hållbar lösning torde vara att bygga en helt ny viadukt i cykelvägens förlängning, men var den kostnadsberäkning skulle landa är svårförutsägbart.