Svar på insändare från Gunnarsson

Miljöpartiet

Ljungby

www.mp-ljungby.se

Insändare publicerad den 18 oktober 2018 i Smålänningen


Magnus Gunnarsson m.fl. undrar i en insändare i fredagens utgåva av Smålänningen varfö Miljöpartiet inte hade några frågor att ställa till utredaren av kommunens överföringsledning under fullmäktiges senaste sammanträde. Svaret är enkelt. Redan före presentationen redogjorde fullmäktiges ordförande för villkoren för frågerundan. Endast fullmäktiges ledamöter fick ställa frågor till utredaren. Det fanns ett stort antal intresserade åhörare i salen och EnviDan Purenovas presentation hade med fördel kunnat läggas som en allmän informationspunkt före sammanträdets formella öppnande med möjligheter för allmänheten att ställa frågor. Men någon sådan öppen frågestund ville man uppenbarligen inte ha. Utredaren hade också kunnat stanna kvar och lyssna på frågeställningarna från allmänhet och ledamöter om det funnits något intresse att ta del av utredningens politiska implikationer.


I januari 2016 skrev Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna en motion om att seriöst utreda alternativ till överföringsledningen Bollstad-Ljungby. Det är den förment objektiva utredningen vi nu sett resultatet av.


Som fullmäktigeledamot är det min uppgift att syssla med generella frågeställningar, s.k. vad-frågor, inte tekniska detaljer av hur-karaktär. Jag koncentrerade mig därför under ledamöternas frågestund på övergripande frågor till kommunstyrelsens ordförande om premisserna till utredningen. Varför man valt en konsult som redan har en stor del av sina intäkter från uppdrag från Ljungby kommun och vars oberoende därför kan ifrågasättas? Varför man ändrat direktiven för utredningen och lagt till nya förutsättningar som leverans av dricksvatten och utökning av antalet brukare med 300 ännu inte byggda fastigheter? Samt inte minst varför man sekretessbelagt utredningens första version, något som Kammarrätten underkänt och tyder på bristfälliga kunskaper om offentlighetsprincipen hos kommunledningen?


Men Magnus Gunnarsson behöver inte vara orolig. En teknisk granskning av EnviDan Purenovas utredning kommer inom kort att överlämnas till kommunstyrelsen av Miljöpartiets representant i tekniska nämnden.


Kjell Jormfeldt


Ledamot kommunfullmäktig