Ta bort avgiften för att lämna tryckt trä och asbest

Miljöpartiet

Ljungby

www.mp-ljungby.se

MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE I LJUNGBY KOMMUN


Ta bort avgiften för att lämna tryckt trä och asbest


Återvinningsanläggningen Bredemad är uppskattad av Ljungbyborna. Där är det lätt och behändigt att göra sig av med uttjänta saker, och den vänliga personalen hjälper gärna till med sorteringsanvisningar om det behövs. Att nyttja återvinningsanläggningen ingår i den vanliga avfallstaxan, och det kostar som regel inget extra för en privatperson att komma dit och lämna skräp. Det finns dock ett undantag och det är om man har mer tryckt trä eller asbest än vad som går att bära i famnen. Då måste man betala efter vikt med en minimiavgift på 400 kr.


Generellt sett är det bra att det kostar pengar att generera avfall. Det behövs ekonomiska incitament för att hindra onödigt användande av sådant som med tiden blir skräp, i synnerhet om det handlar om miljöfarligt skräp. För den som har uttjänt tryckt trä och asbest är emellertid det absolut bästa alternativet att lämna det till en återvinningsanläggning. Det är betydligt farligare att låta bli. Tyvärr kan avgiften vara avskräckande och det är inte helt ovanligt att asbest och tryckt trä läggs undan i skogen.


För att försäkra sig om att allt gammalt tryckt trä och asbest som finns på gårdar och tomter i kommunen verkligen hamnar på Bredemad och ingen annanstans, kan kommunen ta bort den avgift som debiteras privatpersoner som lämnar den här typen av avfall.


Mot bakgrund av ovanstående föreslår Miljöpartiet de gröna i Ljungby kommun:


att Ljungby kommun tar bort avgiften för privatpersoner som lämnar tryckt trä/asbest på Bredemad.


Kjell Jormfeldt (MP) Elisabeth Lindström-Johannesson (MP)