Våra politiker

Miljöpartiets politik är det viktigaste skälet att rösta på oss.

Här kan du läsa om vilka hjärtefrågor varje kandidat har och lite om

människan bakom namnen.

Tommy Göransson Christer Ivarsson Stefan Carlsson ElisabethElisabeth Lindström-Johannesson Kjell Jormfeldt


Ledamöter i invalda i kommunfullmäktige 2015 - 2018

Kjell Jormfeldt, Lidhult

Elisabeth Lindström-Johannesson, Lagan


Ersättare i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Christer Ivarsson, Ljungby


Ledamot i tekniska nämnden

Tommy Göransson, Fallnaveka


Ersättare i miljö och byggnämnden

Elisabeth Lindström-Johannesson, Lagan


Ersättare i socialnämnden

Kjell Jormfeldt, Lidhult