Historia

I de besvikna efterdyningarna efter kärnkraftsfolkomröstningen 1980 beslutade ett enhälligt möte att bilda Miljöpartiet den 20 september 1981. Partiet ville först inte ha någon ledare, men så småningom infördes systemet med ett manligt och ett kvinnligt språkrör. Tack vare att miljöpartiet har genomfört detta system på flera olika nivåer i organisationen, så kan man säga att partiet har kommit en bra bit på vägen mot ett strukturellt jämställt ledarskap. Det dröjde sedan till 1985 innan ”de gröna” lades till i partinamnet. Miljöpartiet de gröna tillhör med sin gröna ideologi den gröna världsvida rörelsen.


Stefan Karlsson, som idag kandiderar på kommunfullmäktigelistan, var en av de första som gick med. Han var också engagerad i Folkkampanjen mot kärnkraft, som hade ett tätt samarbete med det nya Miljöpartiet. Det tog några år innan en lokalavdelning hade hunnit etableras i Ljungby, och det var en strävsam början. Partiet var lite av en outsider i kommunen men de få medlemmarna var entusiastiska och hittade på många aktiviteter. Partigruppen gjorde till exempel studiebesök i ekobyn Dalby utanför Lund. Där byggde man husen så att det skulle gå åt så lite energi som möjligt, man odlade i växthus på balkongerna och hjälptes åt att leva resurssnålt. Efter den första energiska etableringsfasen genomgick MP-Ljungby en nedgång under några år men sedan tog det fart igen med nya medlemmar i början av 1990-talet.