Stefan Karlsson

Stefan Karlsson

Vittaryd


Politiska uppdrag till 2022

Förste ersättare i Tekniska nämnden

En MP-veteran med koll på effektiv energi.I de besvikna efterdyningarna efter kärnkraftsfolkomröstningen 1980 bildades Miljöpartiet 1981. Stefan var en av de första som gick med. Han var också engagerad i Folkkampanjen mot kärnkraft, som hade ett tätt samarbete med det nya Miljöpartiet. Det tog några år innan en lokalvdelning hade hunnit etableras i Ljungby, och det var en strävsam början. Partiet var lite av en outsider i kommunen men de få medlemmarna var entusiastiska och hittade på många aktiviteter.


Partigruppen gjorde till exempel studiebesök i ekobyn Dalby utanför Lund. Där byggde man husen så att det skulle gå åt så lite energi som möjligt, man odlade i växthus på balkongerna och hjälptes åt att leva resurssnålt. Efter den första energiska etableringsfasen genomgick MP-Ljungby en nedgång under några år, minns Stefan, men sedan tog det fart igen med nya medlemmar i början av 1990-talet.


Energi är Stefans hjärtefråga, vilket faller väl samman med hans yrkesområde som VVS-tekniker. Han har satt upp många solfångare under åren. Den första egna installerade han redan 1987. Teknikutvecklingen har gjort solfångarna mer effektiva, men den grundläggande principen är densamma. Stefan är också intresserad av biogas och har gått på kurser för att lära sig hur det fungerar. Biogas är något av det mest miljövänliga man kan ha som fordonsbränsle, hävdar Stefan. Det är dock viktigt att satsa på många olika typer av förnybara energikällor för att det ska räcka till och sammantaget bli ett hållbart system.


Stefan tror mycket på elbilar. Elbilen har en verkningsgrad på 95 procent jämfört med bensin- eller dieselbilen som bara har en verkningsgrad på 25-30 procent, resten försvinner i värme. Det är alltså uppenbart att energieffektiviteten kunde vara bättre. Felet med elbilarna är att batterierna har begränsad räckvidd, de klarar inte de riktigt långa resorna. Fast de flesta bilresor är kortare än fem mil, så det borde räcka, säger Stefan.


Det är inte bara bensin och diesel som är ineffektiva energikällor. Stefan berättar att kärnkraftens verkningsgrad bara är 30 procent. De resterande 70 procenten försvinner i kylvattnet. Åsa Mobergs bok Ett extremt dyrt och livsfarligt sätt att värma vatten har alltså en träffande titel, tycker Stefan. Beträffande ”livsfarlig” så erinrar sig Stefan att den civila användningen av kärnkraft som en energikälla från början bara kom som en bisak. Sveriges avsikt var att skaffa en atombomb.

Förutom effektiv, ren och förnybar energi så framhåller Stefan miljövänlighet i största allmänhet. Han har släktingar som driver ekologiskt jordbruk, och han tycker att LRF kunde stötta krav-odlarna lite mer.


Stefan bor i Vittaryd tillsammans med sin fru Berit. De har två vuxna döttrar. På fritiden tycker Stefan om att åka motorcykel. Det har blivit en och annan tur ner i Europa på semester. Förr var motorcykeln ett energisnålt färdmedel, men med tiden har bilarnas bränsleförbrukning minskat och kan nästan konkurrera. Och det är ju en bra utveckling, konstaterar Stefan.