Miljöpris

Miljöpartiet i Ljungbys MILJÖPRIS 2023 i Ellinor Meijers minne tilldelas i år STENLUNDENS HANTVERKSBAGER


för att man använder sig av ekologiska och hållbart producerade råvaror i säsong, vilket värnar om både hälsa och miljö


STENLUNDENS HANTVERKSBAGERI