Tommy Göransson

Tommy Göransson

Miljöpartiet

Ljungby


Politiska uppdrag

Ledamot i Kommunfullmäktige


Övrigt

Ordförande och Gruppledare i

Miljöpartiet Ljungby
Energi, transporter och mat brinner Tommy för.På kommunfullmäktigelistans plats står Tommy Göransson, Fallnaveka. Han har röstat på MP i riksdagsvalen så länge partiet har funnits, men medlem har han blivit under det senaste åren, efter långt och moget övervägande. En kollega i styrelsen för Sveriges Vindkraftkooperativ är miljöpartist och uppmuntrade honom att bli medlem. Det är ju genom att gå med som man har möjlighet att påverka politiken. 


Hans stora hjärtefråga är energifrågan i allmänhet, samt problemen med koldioxid, klimat och kärnkraft i synnerhet. Det är viktigt att hitta alternativ som är förnybara och även att minska energiförbrukningen. Tommy vet vad han pratar om. Han har jobbat med energi- och fjärrvärmefrågor i drygt 30 år. Han har alltid drivit på för förnybar energi, och vet att det finns alternativ som fungerar tekniskt och ekonomiskt. Ibland har han mött motstånd i början, men med tiden har det visat sig vara framgångsrikt med förnybar energi. 


Intresset för vindkraft är ett naturligt led i engagemanget för förnybar energi. Han har varit med i styrelsen för Sveriges Vindkraftkooperativ i många år och är nu ekonomiansvarig i föreningen. Han framhåller hur viktigt det är att se möjligheter och lösningar och genom att visa konkret genom egna beslut kan man få andra att börja tänka och ibland agera i miljövettig riktning. Hans grundinställning är att den enskilda människan kan påverka genom att göra det man klarar av. Man ska man göra det lilla man kan.


Transporter är en annan betydelsefull fråga som engagerar Tommy. Han framhåller att vi måste hitta andra sätt att transportera oss än med hjälp av fossila bränslen. Det finns en stor potential i cykeln för transporter upp till någon/några mil, menar Tommy och beskriver hur man för det första ökar sitt eget välbefinnande tack vare den motion som cyklingen ger, för det andra sparar man pengar och för det tredje minskar man miljöbelastningen. Under många åren har Tommy och hans fru Lena kört varsin el-cykel och på så vis minskat sitt sammanlagda bilkörande.  


Han undviker flygresor men inte att resa. I år åker ofta med interrail-biljett (tågluffning) till Sydeuropa.


När det gäller framtidens bränslen för fordon och maskiner är det helt nödvändigt att sluta med bensin och diesel. Det finns ett antal olika förnybara alternativ som är tekniskt och ekonomiskt möjliga men inte får plats på den här sidan.


Tommy och Lena bor på en liten skogsfastighet i Fallnaveka. De har fyra barn som alla är vuxna och utflugna. På gården knyter Tommy samman sitt professionella energikunnande med sitt politiska intresse för förnybara alternativ. Elektriciteten kommer från vindkraftkooperativet, ved används för uppvärmning och halva året försörjs familjen med varmvatten med hjälp av solfångare. Även när det gäller mat är självhushållning utgångspunkten. Det odlas både i växthus och på friland, så Tommy och Lena är helt självförsörjande på grönsaker sommarhalvåret och potatis mm hela året.


För att sammanfatta personen Tommy kan man säga att energi, transporter och mat är frågor som han brinner för. Kanske inte så konstigt då att han brukar använda sin egen energi till att transportera sig de 9 milen från Sälen till Mora på skidor. I vår kommer han att åka Vasaloppet för tionde gången!