Christer

Miljöpartiet

Ljungby

www.mp-ljungby.se

Christer Ivarsson

Ljungby


Politiska uppdrag

Förste ersättare  kommunfullmäktige


Ledamot i Ljungbybostäder


Brinner för att hushålla med kommunens ekonomi


Vill inspirerar medmänniskor att prestera och göra gott i världen. Stolta och glada över att kunna samarbete för samhällets bästa. Jag är inte rädda för att göra sin stämma hörd när något behöver sägas. Lätt och naturligt att kommunicera med andra. Genom fakta och logik eller genom rent känslomässiga vill jag nå ut till medmänniskorna. Djupt intresse för att ställa upp för samhället.


Jag har jobbat med miljöfrågor inom mitt jobb i drygt tjugo år. Engagemanget för miljön var en anledning till att ta steget in i politiken. Öppenhet  och Miljöpartiets inställning i HBTQ-frågor och gentemot världens alla folk,  jämställdhet mellan könen är oerhört viktiga frågor. I ett upplyst samhälle som vårt är det svårt att förstå varför det inte kan vara jämstält.

 

Engagemanget för miljön var alltså en anledning till att ta steget in i politiken, men Christer tilltalas också mycket av den öppenhet som miljöpartiet står för. Det är okay att tycka annorlunda och man blir inte inrättad i ledet om man skulle ha en avvikande åsikt i någon fråga. Öppenheten finns också i politikens innehåll, menar Christer och framhåller miljöpartiets inställning i HBTQ-frågor och gentemot världens alla folk. Han brinner för jämställdhet mellan könen. I ett upplyst samhälle som vårt är det svårt att förstå varför det inte kan vara jämstält.


När det gäller lokalpolitiken i Ljungby så är det att hushålla med vår kommunala ekonomi och jämställdhet som är absolut viktigaste frågorna för Christer. Dit hör till exempel kommunala avgifter för VA, fjärrvärme, bredband och elnät.


- Jag slipper gärna att se det planerade höghuset vid Tellushuset. Istället vill jag se en framtidssatsning där spåbunden trafik till nationella järnvägsnätet vore toppen.


Fritiden ägnar jag åt trädgården och politik. Jag vill att akutsjukutsjukhuset i Ljungby utvecklas och att man återupprättar BB i Ljungby något som MP i Ljungby slagits för länge.


Ett av Christers riktigt stora intressen är IT och datorer. Faktum är att jag byggde sin egen första dator när jag var 16 år.

 

Christer bor tillsammans med sin fru i en villa i Ljungby. När Christer och Inger träffades för 30 år sedan stod valet mellan att slå sig ner i hans hemstad Halmstad eller hennes Ljungby. Det blev Ljungby, inte minst för att det är en lagom stor stad som är trygg för barn att växa upp i. De har två vuxna söner, och Christer menar att det har blivit mer tid till intressen och föreningsaktiviteter nu sedan barnen blivit stora.