VALET 2022

Vallista för Miljöpartiet de gröna i Ljungby för val till Kommunfullmäktige i Ljungby 2022

 

Christer Ivarsson, ekonom, Ljungby

Michael Johansson, student, Ljungby

Tommy Göransson,  civilingenjör, Lagan

Abdi Nuur Abdulahi, student, Ljungby

Stefan Karlsson, VVS-montör, Lagan

Lena Göransson, undersköterska, Lagan

Elisabeth Lindström-Johannesson, rektor/förskolechef, Lagan

Bertil Sandell, företags- och nationalekonom, Ljungby

När vi får bestämma: 

mer personal till skolan och äldreomsorgen, hushåll med våra pengar, motverka utanförskap, skydda vårt vatten, inför koldioxidbudget


Läs mer här